Ruqyah to Ruqiyah: Transforming to Ruqiyah with an ‘i’